گروه مهندسی تیوان با ارائه بهترین سازه های پارچه ای ثابت فضایی را برای بهترین انتخاب فراهم آورده است.

سازه های پارچه ای ثابت شامل انواع سازه های زیر می باشد:

 

  1. فرم خیمه پارادایس

فرم خیمه پارادایس

 

2. فرم خیمه پارادایس لیفه

 

فرودگاه بین المللی جده

 

3. فرم زین اسبی (کایت)

 

فرم کایت سازه پارچه ای

 

4. فرم آرک

فرم آرک سازه پارچه ای

 

5. فرم سان شید

 

فرم سان شید سازه های پارچه ای

 

6. فرم اینورس

 

سایبان پارچه ای مسجد پیامبر