سایبان چادری پنت هاوس

سایبان چادری

طراحی،ساخت و اجرای سایبان چادری پنت هاوس امروزه با پیشرفت علوم و فناوری، نیازها و خواسته های جدیدی در زمینه مهندسی سازه بروز نموده است، عامل زمان در ساخت سازه ها اهمیت دوچندان یافته و این امر، گرایش به سازه های پیش ساخته را افزایش داده است. معماری نیز وارد مرحله جدیدی از حیات خویش[ ادامه مطلب …]

سقف متحرک حیاط خلوت

سقف متحرک حیاط خلوت

طراحی، ساخت و اجرای سقف متحرک حیاط خلوت اجرای سقف متحرک  براساس روند کاری مجموعه ی تیوان پس از بازدید اولیه ی فنی ضرورت اجرای سازه سنجیده می شود و امکان سنجی پروژه مشخص می شود. پس از آن تیم طراحی و محاسبات مجموعه تیوان کارهای مربوط به طراحی و محاسبه ی سازه ها را[ ادامه مطلب …]

سوالی دارید؟ در خدمتتون هستم