سایبان متحرک حیاط مجتمع فرهنگی بهار دیدار

سقف متحرک برقی

طراحی، ساخت و اجرای سایبان متحرک حیاط نمونه ای جدید ازسازه های پرکاربرد سایبان متحرک یا همان سقف متحرک برقی است. از گذشته های دور استفاده از پارچه به عنوان پوششی برای سقف مرسوم بوده است. نیاز همیشه علت ایجاد سازه هایی جدید در معماری است و ما به همین دلیل به سمت سازه های پارچه[ ادامه مطلب …]

سوالی دارید؟ در خدمتتون هستم