سازه پارچه ای

سازه های کششی سازه هایی نوین در معماری پایدار

در دنیای مدرن امروزه معماری و معماران روش های نوین و بهینه ای را برای پیشبرد کارهای خود اتخاذ نموده اند. استفاده از مصالح کاربردی تر، به صرفه تر و عمر مفید بیشتر راهکاری عالی برای دنیای ساختمان و معماری در قرن حاضر است. سازه های پارچه ای نمونه ای از معماری مدرن در قرن حاضر است. سازه هایی با عمر مفید بالا، سبک و مقرون به صرفه که همان نتیجه را در برخواهد داشت.

علت دیگر برای استفاده از سازه های پارچه ای به طور مختصر نمونه های پیش مهندسی سازگاری این سازه ها با طبیعت و قابلیت بازیافت آنها می باشد که بسیار قابل ارزش و اهمیت امروزه است.

سازه های پیش مهندسی کاربرد های بسیار گسترده ای دارند از سایبان ماشین، سایبان حیاط، سایبان پارکینگ، آلاچیق پارچه ای و بسیار سازه هایی که برخی از آنها در نمونه های زیر قابل مشاهده است.

سایبان پارکینگفرم شید

آلاچیق ویلا پارچه ای در حیاط ویلا در تهرانسایبان ورودی چادری برای خانه های ویلاییسایبان خودرو با عمر مفید بالاآلاچیق ویلا در کرجسایبان پارکینگ پارچه ای ماشینسایبان خیمه ای در تهرانسایبان ماشین در حیاط ویلا در ایرانآلاچیق مدرن در حیاط ویلا با بهترین کیفیتسایبان ماشین ویلا در محمد شهر کرجآلاچیق ویلا با طرح جدیدسایبان ماشین با چندین قابلیت استفادهویلا مدرن در تهران و کرجسایبان پارچه ای ماشین و خودرو در حیاطسازه سبک پارچه ای برای تراسسایبان ماشین در پارکینگسازه پارچه ای به عنوان سایبان حیاط در خانهسایبان پارچه ای کنار دریا در شمالسایبان ماشین چادری برای ماشین شماسایبان پارکینگ ماشین در ویلاهای کرجآلاچیق ویلا مدرن در حیاطسایبان ماشین حیاط خانهآلاچیق مدرن با طرح جدید و زیباسایبان پارکینگ بزرگ برای چندین ماشینسازه چادری برای سایبان حیاطسایبان ماشین پارچه ای سبک و راحت و مقرون به صرفهآلاچیق پارچه ای در حیاط خانه در کردان کرجپوشش پارچه ای رستوران ارکیده تهرانآلاچیق حیاط در خانه فشم تهران