سازه پارچه ای

سازه های کششی سازه هایی نوین در معماری پایدار

در دنیای مدرن امروزه معماری و معماران روش های نوین و بهینه ای را برای پیشبرد کارهای خود اتخاذ نموده اند. استفاده از مصالح کاربردی تر، به صرفه تر و عمر مفید بیشتر راهکاری عالی برای دنیای ساختمان و معماری در قرن حاضر است. سازه های پارچه ای نمونه ای از معماری مدرن در قرن حاضر است. سازه هایی با عمر مفید بالا، سبک و مقرون به صرفه که همان نتیجه را در برخواهد داشت.

علت دیگر برای استفاده از سازه های پارچه ای به طور مختصر نمونه های پیش مهندسی سازگاری این سازه ها با طبیعت و قابلیت بازیافت آنها می باشد که بسیار قابل ارزش و اهمیت امروزه است.

سازه های پیش مهندسی کاربرد های بسیار گسترده ای دارند از سایبان ماشین، سایبان حیاط، سایبان پارکینگ، آلاچیق پارچه ای و بسیار سازه هایی که برخی از آنها در نمونه های زیر قابل مشاهده است.