نوشته‌ها

ورزشگاه المپیک برلین

/
ظرفیت و شروع به کار استادیوم ورزشگاه المپیک برلین برای بازی های ال…
ورزشگاه آلیانتس آرنا

ورزشگاه آلیانتس آرنا

/
 مکان و ظرفیت ورزشگاه آلیانتس آرنا در شمال شهر مونیخ و میان تپه‌ها و…