نوشته‌ها

ورزشگاه مونیخ آلمان

استادیوم المپیک مونیخ

طراحی استادیوم المپیک مونیخ فرای اتو همراه با گانتربنیش که غالبا به عنوان پیشرو در ساخت بناهای کششی و پوسته­ ای کم وزن معرفی شده و حتی نظم و ترتیب معماری را تحت الشعاع خود قرار داده­ اند برای طراحی استادیوم المپیک مونیخ در سال 1972 همکاری کرد…