نوشته‌ها

سقف متحرک کافه هتل پرشین

طراحی ، ساخت و اجرای سقف متحرک کافه هتل پرشین انتخاب سقف متحرک به دنبال نیاز برای مواردی چون فضای خنک در تابستان، گسترش فضای زندگی، استفاده در زمستان، محافظت نور خوردشید و ایجاد حریم خصوصی انجام می گیرد. در اکثر موارد کارفرماها به دنبال …