نوشته‌ها

زلزله و سازه های سبک

نقش سازه های چادری در ایجاد اسکان موقت پس از زلزله

/
زلزله و اثر آن بر انسان جهانیان هرازگاهی با گونه ای از بلایای طبیعی در مق…