نوشته‌ها

سایبان پارچه ای فرودگاه جده

ترمینال فرودگاه بین المللی جده

/
ایده ی اولیه این ترمینال از کجا آمد؟ در هوای گرم و دم کرده شهر ساحلی ج…