نوشته‌ها

سایبان پارکینگ کششی دهکده فردیس

طراحی،ساخت و اجرای سایبان پارکینگ دهکده فردیس کرج پوشش پارچه ای کششی ارجاعی به معماری تاریخی یا دیگر اشکال هنر معاصر ندارند، با اینحال مملو از اشاره ها به گذشتگان خودشان یعنی چادرها هستند. چادرهای نظامی، چادرهای سیرک، و چادر های کوچ نشینان، همه …