نوشته‌ها

آلاچیق های چادری با طراحی خاص

سازه های کششی

/
سازه پارچه ای کششی چیست؟ این اصلاح آنچه را که یک فرد عامی ممکن…

سازه های کابلی چیست

/
سازه های کابلی عضو سازه ای انعظاف پذیر را کابل می گویند. هر …