نوشته‌ها

استادیوم امام رضا

ورزشگاه امام رضا مشهد

طراحی سازه های چادری در مقیاس بزرگ طراحی المان های این بخش معماری شامل چهار قسمت اصلی است. طراحی معماری، طراحی سازه نگهدارنده سیستم، طرح غشا و مشخص نمودن کشش مورد نیاز غشا می باشد. ماهیت پوسته ای و سبک بودن چنین سازه هایی باعث پوشش دهانه ها…

کاتالوگ پارچه ها

,
یکی از مهمترین متریال ها در سازه های پارچه ای انتخاب نوع پارچه متناسب با سازه مدنظر است. باید براساس اقلیم و اهمیت عمر پارچه مناسب ترین آن ها را انتخاب کرد. پارچه PVC پرکاربردترین نوع پارچه برای استفاده در این نوع سازه ها می باشد. چندین شرکت …
ورزشگاه سن نیکولا

ورزشگاه سن نیکولا

معماری ورزشگاه سن نیکولا ساختمان قلعه مانند این استادیوم در میان پوشش گیاهی کم ارتفاع منطقه به خوبی نمایان است. سطوح مایل و خاکستری رنگ این مجموعه که با گشودگی های منظم تجزیه شده و از میان آنها آسمانی آبی رنگ به خوبی مشاهده می شود فرمی بوجود آور…