نوشته‌ها

ورزشگاه سن نیکولا

ورزشگاه سن نیکولا

معماری ورزشگاه سن نیکولا ساختمان قلعه مانند این استادیوم در میان پوشش گیاهی کم ارتفاع منطقه به خوبی نمایان است. سطوح مایل و خاکستری رنگ این مجموعه که با گشودگی های منظم تجزیه شده و از میان آنها آسمانی آبی رنگ به خوبی مشاهده می شود فرمی بوجود آور…