نوشته‌ها

طراحی در سازه های چادری و سبک

طراحی سازه های پارچه ای

/
چگونه سازه های پارچه ای طراحی می شوند؟ سازه های غشایی سازه هایی هستند که بر اس…

فرم زین اسبی

/
فرم زین اسبی یکی از فرم های معمار پسند فرم کایت یا زین اسبی…

انواع غشا در سازه های پارچه ای کششی

/
غشاها به سه دسته کلی تقسیم می شوند: غشاهای پارچه ای این مواد از الیافی که …