نوشته‌ها

طراحی در سازه های چادری و سبک

طراحی سازه های پارچه ای

چگونه سازه های پارچه ای طراحی می شوند؟ سازه های غشایی سازه هایی هستند که بر اساس منطق رفتاری غشاها عمل می کنند. منظور از سازه های غشایی به واقع سازه هایی هستند که از غشاهای بسیار نازک تشکیل شده اند و به واسطه هندسه و فرم خود از عهده عملکرد سا…

فرم زین اسبی

فرم زین اسبی یکی از فرم های معمار پسند فرم کایت یا زین اسبی است. این فرم با توجه به اختلاف نقاط انتهایی آن به ایجاد فضایی مدرن برای معماران می افزاید و فضایی مطلوب تر را به نمایش می گذارد .هرچند برخی از طراحان خوش ذوق از این فرم برای ایجاد تنوع کار…

انواع غشا در سازه های پارچه ای کششی

غشاها به سه دسته کلی تقسیم می شوند: غشاهای پارچه ای این مواد از الیافی که در کنار یکدیگر در زوایای مستقیم قرار می گیرند ساخته می شوند. الیافی که در هنگام بافته شدن پارچه در امتداد طول آن کشیده می شوند تار و آنهایی که در امتداد عرض پارچه و …