نوشته‌ها

سقف متحرک کلینیک زیبایی پالادیوم

طراحی، ساخت و اجرای سقف متحرک کلینیک زیبایی پالادیوم هیچ یک از سیستم های سازه ای، چه آنها که فولاد، چوب، مصالح بنایی سخت و بتن را به کار می گیرند و چه آنها که برخی مصالح نامتعارف را استفاده می کنند، به اندازه سازه های پارچه ای کششی، تصوی…