نوشته‌ها

سازه های کابلی چیست

/
سازه های کابلی عضو سازه ای انعظاف پذیر را کابل می گویند. هر …

معماری پایدار و سازه های غشایی

/
ویژگی این سازه ها در ارتباط با طبیعت انفجار جمعیت و استفاده بی رویه از امکانات…