نوشته‌ها

آلاچیق های چادری با طراحی خاص

سازه های کششی

/
سازه پارچه ای کششی چیست؟ این اصلاح آنچه را که یک فرد عامی ممکن…

ویژگی و مزایای سازه های پارچه ای

/
امروزه سازه متحرک ازجمله سایبان چتری و سازه چادری و پارچه ای مورداس…