نوشته‌ها

سقف متحرک برقی

سقف متحرک برقی

سقف متحرک برقی ایده ی اولیه ی سقف متحرک برقی از کجا آمد؟ سقفی که بوسیله ی یک ریموت کنترل باز و بسته می شود و فضا را چهارفصل می کند. این یک جمله می تواند توضیح کلی و اجمالی در خصوص سقف متحرک باشد اما اگر بخواهیم تحلیل دقیق تر درمورد این مح…