نوشته‌ها

ورزشگاه آلیانتس آرنا

ورزشگاه آلیانتس آرنا

/
 مکان و ظرفیت ورزشگاه آلیانتس آرنا در شمال شهر مونیخ و میان تپه‌ها و…