نوشته‌ها

سقف متحرک برقی ویلا

طراحی ، ساخت و اجرای سقف متحرک برقی ویلا محمدشهر کرج  سازه و طراحی معماری جدا نشدنی هستند، چه در یک سرپناهی ساده و چه در یک فضای محصور برای عبادت یا تجارت. در هرصورت یک سازه از مصالح تشکیل شده است و باید در برابر نیروهای طبیعی مانند وزن، با…