نوشته‌ها

کنفرانس بین المللی مهندسی عمران ، معماری، توسعه

,
کنفرانس بین المللی مهندسی عمران ، معماری، توسعه و بازآفرینی زیرساخت های شهری در ایران در 27 تیر سال  1399 توسط دبیرخانه دائمی کنفرانس با همکاری موسسه علمی، پژوهش نوین و با حمایت دانشگاه های دولتی و غیر دولتی کشور در دانشگاه تهران برگزار می شو…