نوشته‌ها

کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری

,
هشتمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری پایدار ایران در تاریخ 23 مرداد ۱۳۹۹ توسط مرکز مطالعات و تحقیقات علوم فنون بنیادین در جامعه موسسه آموزش عالی خاوران در شهر تهران برگزار می شود. علاقه مندان می توانند حداکثر تا 31 تیر با توجه…