سقف آلومینیومی

سقف متحرک آلومینیومی ایده ای نو در معماری

در گذشته پوشش سقف ها به گونه ای بود که بعد از اجرا برای همیشه ثابت بودند و دیگر قابلیت جمع شدن نداشتند. نیاز انسان سبب کشف سازه های جدید با کاربری متفاوت است. پوشش سقف ها نیز از این ماجرا جدا نبودند و نیاز انسان به پوششی که همیشگی نباشد سبب ایجاد سازه های متحرک شد.

سازه متحرک نمونه ای از بهترین پوشش ها با کاربری عالی برای سقف است. سازه ای که در نوع خود بی نطیر است و کاملا فضایی چهار فصل را ایجاد می کند. بعد از استفبال از سقف های متحرک پارچه ای نمونه ای از سقف های جمع شونده به نام سقف متحرک آلومینیومی وارد عرصه معماری و ساختمان شدند. سازه هایی بسیار مقاوم و با عمر بالاتر نسبت به سازه های پارچه ای به دلیل استفاده از صفحات آلومینیومی به جای پارچه در سقف های متحرک این امکان را ایجاد کرد.

این نوع پوشش ها کاربرد های بسیار گسترده ای دارند از سقف متحرک رستوران، سقف متحرک استخر، سقف متحرک حیاط و سایبان متحرک تراس و بسیار کاربردهایی که برخی از آنها در نمونه های زیر قابل مشاهده است.

سقف متحرک آلومینیومیسقف متحرک آلومینیومیسقف متحرک آلومینیومیسقف متحرک آلومینیومیسقف متحرک آلومینیومیسقف متحرک آلومینیومیسقف متحرک آلومینیومیسقف متحرک آلومینیومیسقف متحرک آلومینیومیسقف متحرک آلومینیومیسقف متحرکسقف متحرکسقف متحرکسقف متحرکسقف متحرکسقف آلومینیومیسقف آلومینیومیسقف آلومینیومیسقف آلومینیومیسقف آلومینیومیسقف متحرک آلومینیومیسقف متحرک آلومینیومیسایبان متحرک آلومینیومیسقف متحرک آلومینیومی برقیسقف متحرک برقیسازه متحرک آلومینیومیسازه متحرک آلومینیومی