سازه چادری سبک در بام تهران
سقف متحرک برقی صاحبقرانیه
سازه کششی ویلا ارومیه
سقف متحرک استخر زیبادشت کرج
سقف متحرک رستوران کد دانشگاه
سقف متحرک رستوران وربنا تهران
سایبان نشیمن در حیاط