نوشته‌ها

سقف متحرک آلومینیومی ویلا

طراحی ، ساخت و اجرای سقف متحرک آلومینیومی ویلا محمدشهر کرج یکی از مسائل مهم در حیاط ویلا و فضاهای باز استفاده از فضایی بسته با قابلیت باز شدن است. پوشش سقف برای فضایی که به عنوان نشیمن استفاده می شود بسیار حائز اهمیت است. داشتن فضایی با زیب…