نوشته‌ها

ورزشگاه آفریقا جنوبی کیپ تاون

استادیوم کیپ تاون

/
مکان استادیوم کیپ تاون کیپ‌تاون دومین شهر پرجمعیت آفریقای ج…
طراحی معماری نوین در ایران

تعامل معماری سازه های سبک با طبیعت

/
انسان، طبیعت و معماری پایدار توسعه پایدار ناشی از تعامل عوامل ا…

معماری پایدار و سازه های غشایی

/
ویژگی این سازه ها در ارتباط با طبیعت انفجار جمعیت و استفاده بی رویه از امکانات…