نوشته‌ها

آلاچیق های چادری با طراحی خاص

سازه های کششی

/
سازه پارچه ای کششی چیست؟ این اصلاح آنچه را که یک فرد عامی ممکن…

دوخت سازه های پارچه ای

/
دوخت سازه های پارچه ای چگونه است؟ یکی از مسائل مهم در زمینه ی طراحی…