اعضای تیم

خانم مهندس نرگس دالوندی
مدیر بخش طراحی
فوق لیسانس معماری

مهندس ابوالفضل مهرانی
مدیر بخش فروش
لیسانس معماری

خانم حدیث دالوندی

مدیر تبلیغات

تماس با متخصص
سوالی دارید؟ در خدمتتون هستم