سایبان پارکینگ کردان کرج
سقف متحرک تهران

سازه کششی
سقف-متحرک-برقی

سایبان پارکینگ
سقف-متحرک-برقی

سایبان بام شرکت پاکچوب

آلاچیق مدرن ویلا
آلاچیق بام در تهران